00 00 00 00

kristine sara isaksdatter hætta

Agitasjon forbyr handel00 00 00 0000 00 00 00

kirsten isaksdatter hætta

Agitasjon forbyr handel00 00 00 0000 00 00 00

anne marie isaksdatter hætta

Agitasjon forbyr handel00 00 00 0000 00 00 00

britt elin hætta isaksdatter hætta isaksen

Agitasjon forbyr handel00 00 00 00annonsering
annonsering av Google