00 00 00 00

emma urberg snertinn

Agitasjon forbyr handel00 00 00 0091 71 32 10

frode snertinn

Ingen restriksjoner for telefonmarkedsføring


2870 Dokka

91 71 32 10


91 71 32 10

41 24 62 23

elin snertinn

Ingen restriksjoner for telefonmarkedsføring


2870 Dokka

41 24 62 23


41 24 62 23

00 00 00 00

ingvar snertinn

Agitasjon forbyr handel00 00 00 0040 32 25 43

leif ingvar snertinn

Ingen restriksjoner for telefonmarkedsføring


2870 Dokka

40 32 25 43


40 32 25 43

61 11 02 78

astrid snertinn

Ingen restriksjoner for telefonmarkedsføring


2870 Dokka

61 11 02 78


61 11 02 78

00 00 00 00

mads ove snertinn

Agitasjon forbyr handel00 00 00 00annonsering
annonsering av Google